یاداشت

واردات از مرز پیرانشهر؛ نعمتی برای یک عده خاص

on . Posted in یاداشت

پیرانشهر- «مرزها فرصت اند نه تهدید» جمله‌ای کلیشه با حقیقتی آشکار، اما دو سالی است که این فرصت در پیرانشهر با مجوزهایی که استانداری آذربایجان غربی برای چند نفر صادر کرده است به نعمتی انحصاری برای عده‌ای خاص تبدیل شده است.

مدتی است که ورود بسیاری از اقلام به مانند خشکبار به داخل کشور از طریق معابر قانونی در مرز تمرچین پیرانشهر با استفاده از مجوزهایی صورت می‌گیرد که داشتن این مجوزها به داشتن رابطه‌های خاصی بستگی دارد.

بروزرسانی روژان

هفته نامه روژان اوقات خوشی را برای شما ارزو میکند