روژان، قطره ای که به دریا می اندیشد ...

در عرض حال مطبوعات کردی باید گفت، متاسفانه محدود نشریات فعال با موانع متعددی روبرو هستند و اراده زیادی جهت تقلیل بار معنوی آنان از شخصیتهای متمول گرفته تا سازمانها و ادارات دولتی که در تیول فرد یا جریان خاصی هستند وجود دارد. هرکدام به نحوی در صددند از این تریبون برای مشروعیت بخشیدن به جایگاه اجتماعی خود بهره ببرند. این آفت امروزه" خوره" جان مطبوعات کردستان شده است. از سوی دیگر ضعف بنیه مالی دست‌اندرکاران نشریات نیز به این پدیده بیشتر دامن زده است. متأسفانه «زبان گویای مردم» امروز اکثرأ از روی لاعلاجی و علیرغم میل باطنی به بولتن ادارات دولتی، افراد و جریانات سیاسی تبدیل شده است. تا زمانی که نشریات ما از استقلال مالی و دست اندرکاران آن (خبرنگاران) از عزت نفس بالا برخوردار نباشند نمی‌توان از آنها انتظار این را داشت که زبان گویای مردم باشند."روژان" با شناخت واقعیات از بطن جامعه می‌خواهد قطره‌ای ماندگار باشد تا در کنار دیگر نشریات به دریا بیاندیشد و دراین میان برخود واجب می‌داند دست نخبگان واهل قلم را به گرمی بفشارد و با اعتقاد به روح تعاون و همکاری در رقابتی سازنده با سایر نشریات بتواند چشم انداز امید‌بخشی برای آینده کردستان ترسیم کند. در دنیایی که هرچند به سبب تنوع رسانه های الکترونیکی و تصویری نقش رسانه‌های مکتوب کم‌رنگ شده است اما اعتقاد دارد که می‌تواند به دور از ازهرگونه وابستگی و پیوستگی حزبی و دولتی درحد وسع و توان خود زبان حال مردم باشد. وجود نشریه‌ای مستقل با رویکردی انتقادی بدور از جنجالهای مرسوم سیاسی و صرفأ با تکیه براصول کارحرفه ای، ضرورتی است که « روژان » بنا به اقتضای آن پا به عرصه حیات گذاشته و امیدوار است بتواند با بهره گیری از خرد جمعی پل ارتباطی قابل اعتمادی بین مردم و مسئولان باشد. 

اعتقاد داریم" انتقاد" نه عاملی برای عقده گشایی و هتک حیثیت دیگران، بلکه رسالتی برگرفته از ماهیت کاری مطبوعات برای اصلاح امور است که باید کارکردی عمومی داشته و از هر گونه شائبه شخصی و منافع جناحی به دور باشد.

شهامت را نه در انتقاد صرف و نه در نوشته‌های تند، بلکه در تبین واقعیات جامعه و جستجو برای پیدا کردن راه حلی جهت عبور از تنگناها که همواره مانع کار رسانه‌ها تلقی می‌شود دانسته و بر این بارویم که نباید انتقاد به پیچیدگی شرایط زندگی نخبگان و اهل قلم منجر شود.

شکی نیست که تمام نظام‌های حاکم و قدرتها، به نحوی سعی در محدود کردن جریان آزاد اطلاع‌رسانی و یا حداقل هدایت آن دارند. با اعتقاد به این اصل، باید گفت این هنر نویسندگان و قلم بدستان است که بتوانند در چارچوب قانون به گونه‌ای بازیگری کنند که هم مطالبات جامعه خویش را مطرح کنند و هم بهانه به دست جریانات افراطی ندهند؛ جریاناتی که نمی‌توان وجود آنان را در لایه‌های نظام حاکمیتی انکارکرد. اما اگر بدبینانه نیز قضاوت نکنیم در میان مجموعه مدیران کشوری، هستند افرادی که همواره با واقعیات جامعه کردستان با دیدی منطقی نگریسته و درحد وسع و توان خود برای چاره‌جویی تحقق مطالبات مردم دل سوزانده‌اند. « روژان » می خواهد درمیان مجموعه دست اندکاران نظام حاکمیتی،" یاریگر" دستان پاکی باشد که پیشرفت جامعه کردی را نه درخشونت و نفرت بلکه در گفتگو و مصالحه می بینند. امید که هم حاکمیت و هم مردم به ویژه نخبگان جامعه با شناخت از واقعیات موجود بتوانند راه را به موازات تحولات منطقه برای عمران و آبادانی هرچه بیشتر کردستان و رفع محرومیتها برای رسیدن به اینده‌ای روشن هموار سازند.

مدیرمسئول

بروزرسانی روژان

هفته نامه روژان اوقات خوشی را برای شما ارزو میکند