مقالات

انتخابات پیش رو؛ شایسته ها و بایسته ها

on . Posted in مقالات

هفت اسفند ماه سال جاری انتخابات برای مجلسین خبرگان رهبری و شورای اسلامی برگزار می‌شود. در بستر انجام این امر دولت از مدت ها پیش سرگرم تهیه مقدمات بوده و اینکه فاز اجرایی آن  با شروع نام نویسی از نامزدها اغاز شده است. 

 

بروزرسانی روژان

هفته نامه روژان اوقات خوشی را برای شما ارزو میکند